Vårfiske Mörrum

Har kört totalt 4 pass i Mörrum under det så kallade förpremiärfisket vilket sker under mars månad. Det har inte varit bättre denna vinter med några vinterståndare pga av svampangreppen allt fiske under förpremiären var förlagd till de nedre sträckorna dvs pool 1-16. Intresse i år för fisket var uppenbarligen inte lika stort då det inte var fullbokat och det var glest med fiskare längs ån. Skönt för mig då man slipper stressa och kan ta det lugnt med fisket. Som förra året var det extremt trögt men det kom upp lite fisk här och där och jag lyckades totalt få 4 st öringar men den största på ca 2 kg. Så det var inga jättefiskar och det var väl genomgående för alla som kom upp, tråkigt men ån kanske hämtar sig. Eventuellt blir det något till pass under våren då laxen börjar komma in under mitten-slutet april.

Vårfiske Mörrum